Danh mục truyện của tác giả Mikirin

[12 Chòm Sao] Hạnh Phúc Đó, Em Không Có

Nội Dung Truyện : [12 Chòm Sao] Hạnh Phúc Đó, Em Không Có Không ai có quyền chọn cho mình một thân thế, em cũng vậy, em không có quyền chọn cho mình con đường đi nhuộm đầy máu đỏ ... nhưng chính họ, chính họ ép em đi vào...