Bạn bè của ta nói, tên hiện thực cùng tên trò chơi có chút hỗn loạn, cho nên ta thống kê một chút…

Tên trò chơi: Tên hiện thực.

Đại Bình Quả: Bạch Mộc Vũ.

Mặc Ly Thương: Lâm Mặc Trạch.

Vương Gia lang thang: Ân Diệp.

A Tẩm: Lưu Tẩm.

Quái A Di: Lâm Ngưng.

Cô Đăng Tịch Liêu: Mạnh Nhiên.

***********

Yu Ming: Ngô, đừng hỏi ta vì sao chỉ có vài chữ mà cũng làm thành một chương, mà hãy hỏi tác giả.
Loading...

Đọc Tiếp Chương 7

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Võng Du Chi Sư Phụ Nhĩ Thú Ngã Ma Chương 6