Khi lạt bá Mặc Ly Thương được xoát lên thì toàn bộ server đều sôi trào.

[Lạt bá] Mặc Ly Thương: Đêm nay 8 giờ 20 phút tôi cùng {Phồn Hoa Y Cựu kết hôn, quen biết thì đến.

[Lạt bá] Mặc Ly Thương: Đêm nay 8 giờ 20 phút tôi cùng {Phồn Hoa Y Cựu kết hôn, quen biết thì đến.

[Lạt bá] Mặc Ly Thương: Đêm nay 8 giờ 20 phút tôi cùng {Phồn Hoa Y Cựu kết hôn, quen biết thì đến.

[Lạt bá] Mặc Ly Thương: Đêm nay 8 giờ 20 phút tôi cùng {Phồn Hoa Y Cựu kết hôn, quen biết thì đến.

[Lạt bá] Mặc Ly Thương: Đêm nay 8 giờ 20 phút tôi cùng {Phồn Hoa Y Cựu kết hôn, quen biết thì đến.

Hoa Mãn Lâu

[Bang phái] Quái A Di: tôi sát @#¥%… &&*

[Bang phái] Vương Gia lang thang: tôi kháo ————

[Bang phái] Cô Đăng Tịch Liêu: ….

[Bang phái] A Tẩm: Bang chủ, sao đột nhiên lại như thế …

[Bang phái] Mỹ lệ tiểu cúc hoa: CP của ta … đưa ta CP

[Bang phái] Cúc Hoa Tàn: CP thần kì đã bị hủy..

[Bang phái] Mặc Ly Thương: Đại Bình Quả đâu, sư phụ kết hôn mà không chúc mừng sư phụ hả?

[Bang phái] Đại Bình Quả: Chúc mừng sư phụ

[Bang phái] Mặc Ly Thương: Ân, buổi tối nhớ online.

Tình Nghĩa Sơn Trang

[Bang phái] Đạ Lạp X Mộng: Mặc Ly Thương muốn kết hôn?

[Bang phái] Lão Nạp Ái Bần Ni: hơn nữa là cùng với {Phồn Hoa Y Cựu cái loại nữ nhân nông cạn.

[Bang phái] Thủy Thiên Thuần Nhất Sắc: Mạc bang chủ kết hôn là chuyện vui nha, các cậu không thú được nữ nhân không ngoạn được gay nên đố kị người ta.

[Bang phái] Phục Hổ thiếu gia: xem ra bang chủ chúng ta dường như rất vui đây

[Bang phái] Thủy Thiên Thuần Nhất Sắc: nào có nào có, anh vui gì nha, cũng không phải anh thú lão bà, ngươi gả cho anh thì anh sẽ vui.

[Bang phái] Phục Hổ thiếu gia: ngươi cút, tôi cũng không phải nữ nhân!!

[Bang phái] Đa Lạp X Mộng: chúng ta lánh đi…

Băng Hải U Cốc

[Bang phái] Yên Tiểu Bát: Thanh Y … Đây lại là tình huống gì!!!

[Bang phái] Thanh Y: Mặc Ly Thương là một tên hỗn đản!!

[Bang phái] Nhiệt Huyết Điện Mẫu: lão bà, Mặc Ly Thương nháo thế này, kế hoạch chúng ta phải thay đổi đúng không a?

[Bang phái] Yên Tiểu Bát: lão bà này đương nhiên so với đồ đệ quan trọng hơn, kế hoạch đúng là phải thay đổi.

[Bang phái] Xán Xán: bang chủ định làm như thế nào?

[Bang phái] Yên Tiểu Bát: Ôi, không nghĩ tới {Phồn Hoa Y Cựu nhảy lên một cái thì thành bang chủ phu nhân Hoa Mãn Lâu, còn từng bị ta giết rất nhiều lần, lần này không tốn chút công phu sợ rằng không được a, tiểu bình quả để qua một bên thôi.

[Bang phái] Nhiệt Huyết Điện Mẫu: Lần này lão bà muốn tặng y phục hay là tặng cái gì, để anh đi mua!

[Bang phái] Yên Tiểu Bát: nghe nói {Phồn Hoa Y Cựu thích bảo bảo khả ái, anh đi bắt 1 con cực phẩm hải đạo thử đi … đập 7 … ai yo, đã đến lúc tôi đem kiếp hỏa phẫn sát được cất giấu kỹ ra được rồi TAT.

Thế giới

[Thế giới] người qua đường A: Đừng hủy CP của ta!!!! Xú nữ nhân tiểu tam ba cút đi a!!!!!!

[Thế giới] người qua đường B: Mặc Ly Thương anh phải xem người bên cạnh a!!!! Đừng bị hồ li tinh mê hoặc

[Thế giới] người qua đường C: tiểu bình quả, phản kháng đi a! Để Mặc bang chủ biết cậu mới là người thích hợp nhất với anh ta!!!

[Thế giới] người qua đường D: Ông trời của ta đã sụp đổ TAT

Mộc Vũ ngơ ngác nhìn vào màn hình, Mặc Ly Thương quả nhiên không muốn mình, trước đây ngoại trừ tình huống đặc biệt thì 2 người đều ở trong 1 đội, mà nay … Mặc Ly Thương chỉ cùng {Phồn Hoa Y Cựu tổ đội 2 người, mình sao có thể không biết xấu hổ đi quấy rối 2 người

Đồng dạng nỗi buồn với Đại Bình Quả còn có Vương Gia lang thang trong đội…

[Tổ đội] Vương Gia lang thang: chết tiệt, đi SHI đi!!

[Tổ đội] Vương Gia lang thang: ân, trên thế giới chửi giỏi lắm!!

[Tổ đội] Vương Gia lang thang: Đúng!! Hỗn đản!! Mặc Ly Thương chính là tên hỗn đản!!!

[Tổ đội] Vương Gia lang thang: Hừ, bao nhiêu tuổi rồi mà chơi cái trò kết hôn a!!

[Tổ đội] Vương Gia lang thang: Chúc sớm ngày li dị!!!

[Tổ đội] Vương Gia lang thang: Tiểu bình quả, sao cậu không nói lời nào a.

[Tổ đội] Đại Bình Quả: nói cái gì …

[Tổ đội] Vương Gia lang thang: cùng anh chửi cũng tốt a

[Tổ đội] Vương Gia lang thang: anh ta là sư phụ em, em sao có thể chửi ảnh a

[Tổ đội] Vương Gia lang thang: thiết, chỉ được cái vẻ ngoài!! trong bụng toàn ý nghĩ xấu xa!!!!!

Lúc này trên hệ thống phát lên.

[Mặc Ly Thương] đem 999 đóa hồng đặt ở trong lòng [{Phồn hoa Y Cựu] nhìn nàng nói: hoa rơi dào dạt, hoa rơi tràn tay áo, nhàn nhạt vui, nhàn nhạt sầu, chỉ muốn biết em có yêu sâu sắc giống anh không?

[Mặc Ly Thương] đem 999 đóa hồng đặt ở trong lòng [{Phồn hoa Y Cựu] nhìn nàng nói: nếu như em là giọt lệ trong mắt anh, anh đây vĩnh viễn sẽ không khóc, bởi vì anh sợ mất đi em …

[Mặc Ly Thương] đem 999 đóa hồng đặt ở trong lòng [{Phồn hoa Y Cựu] nhìn nàng nói: nếu như em là giọt lệ trong mắt anh, anh đây vĩnh viễn sẽ không khóc, bởi vì anh sợ mất đi em …

[Mặc Ly Thương] đem 999 đóa hồng đặt ở trong lòng [{Phồn hoa Y Cựu] nhìn nàng nói: nếu như em là giọt lệ trong mắt anh, anh đây vĩnh viễn sẽ không khóc, bởi vì anh sợ mất đi em …

[Tổ đội] Vương Gia lang thang:????

[Tổ đội] Đại Bình Quả: anh nói cái gì?

[Tổ đội] Vương Gia lang thang: bổn thiếu gia nói không thích hợp!!!

[Tổ đội] Đại Bình Quả: …

[Tổ đội] Vương Gia lang thang: TMD, xoát 999 là xoát như thế này sao, nhân gia muốn lên cao sẽ không dẫm lên người khác.. Hỗn đản …

Phong Xuy J8 Lưỡng Biên Sủy gia nhập vào đội ngũ.

[Tổ đội] Phong Xuy J8 Lưỡng Biên Sủy: Di? Hôm nay nóng quá nên nháo a … Mặc bang chủ thật là đại thủ bút a, đây xài hết bao nhiêu tiền a, một cái 999 chính là 300 RMB …

[Tổ đội] Vương Gia lang thang: đại lão bản người ta có tiền, hừ

[Tổ đội] Phong Xuy J8 Lưỡng Biên Sủy: lần đầu tiên tôi thấy có người xoát 999 = =, người so với người tức chết người

[Tổ đội] Vương Gia lang thang: có gì đặc biệt hơn người!!! Hoa hồng là thường rồi.

[Tổ đội] Đại Bình Quả: Phong Xuy buổi sáng tốt lành.

[Tổ đội] Phong Xuy J8 Lưỡng Biên Sủy: Sắp chiều rồi …

[Tổ đội] Đại Bình Quả: Thật không, thật nhanh.

[Tổ đội] Phong Xuy J8 Lưỡng Biên Sủy: tôi nói … các người hôm nay sao lại quái như thế? Tiểu bình quả nha, sau này sư phụ em không có thời gian mang em thì anh mang em!! Yên tâm đi! Sẽ không để em một mình!

[Tổ đội] Vương Gia lang thang: tôi kháo, cái tên chết tiệt bắt đầu xoát hoa vũ…

Hệ thống

Bạn có muốn thấy cánh hoa hồng bay trong gió không? Bạn có muốn nhận thức tình yêu hoàn mỹ tràn trề trong thiên địa không? Vậy mời đến Lạc Dương thưởng thức Mạn Thiên Hoa Vũ mà Mặc Ly Thương mang tới cho chúng ta đi!

Bạn có muốn thấy cánh hoa hồng bay trong gió không? Bạn có muốn nhận thức tình yêu hoàn mỹ tràn trề trong thiên địa không? Vậy mời đến Lạc Dương thưởng thức Mạn Thiên Hoa Vũ mà Mặc Ly Thương mang tới cho chúng ta đi!

Bạn có muốn thấy cánh hoa hồng bay trong gió không? Bạn có muốn nhận thức tình yêu hoàn mỹ tràn trề trong thiên địa không? Vậy mời đến Lạc Dương thưởng thức Mạn Thiên Hoa Vũ mà Mặc Ly Thương mang tới cho chúng ta đi!

Bạn có muốn thấy cánh hoa hồng bay trong gió không? Bạn có muốn nhận thức tình yêu hoàn mỹ tràn trề trong thiên địa không? Vậy mời đến Lạc Dương thưởng thức Mạn Thiên Hoa Vũ mà Mặc Ly Thương mang tới cho chúng ta đi!

[Mật ngữ] Thủy Thiên Thuần Nhất Sắc đối với bạn nói: Sư phụ em sắp kết hôn rồi, sau này để anh mang em nha?

[Mật ngữ] Bạn đối với Thủy Thiên Thuần Nhất Sắc nói: Cám ơn hảo ý của anh, tôi không dám làm phiền anh đâu.

[Mật ngữ] Thủy Thiên Thuần Nhất Sắc đối với bạn nói: sao lại phiền chứ, anh rất thích mang em đi

~~[Mật ngữ] Bạn đối với Thủy Thiên Thuần Nhất Sắc nói: không muốn, tâm tình tôi hiện tại không tốt

[Mật ngữ] Thủy Thiên Thuần Nhất Sắc đối với bạn nói: bởi vì sư phụ em kết hôn?

[Mật ngữ] Bạn đối với Thủy Thiên Thuần Nhất Sắc nói:có thể … sư phụ rất tốt với chị ấy.

[Mật ngữ] Thủy Thiên Thuần Nhất Sắc đối với bạn nói: nếu như em luyện 1 acc nữ rồi gả cho anh, anh cũng sẽ xoát hệ thống cho em nha ^^

[Mật ngữ] Bạn đối với Thủy Thiên Thuần Nhất Sắc nói: tôi sẽ không luyện acc nữ.

[Mật ngữ] Thủy Thiên Thuần Nhất Sắc đối với bạn nói: dùng luôn hoa vũ này, sư phụ em đúng là có chút bản lãnh.

Đại Bình Quả không dự định nói nữa, nhìn đồng hồ còn chút nữa là tới 8 giờ, tâm tình cũng càng ngày càng DOWN. Sư phụ ngoại trừ hôm nay nói muốn mình buổi tối nhớ login thì không để ý mình nữa. Login, đương nhiên sẽ login, sư phụ kết hôn sao có thể không login.

“Tiểu Bạch Bạch, cậu cả ngày hôm nay không ăn gì mà không thấy đói bụng sao?” Tiểu Mão bất đắc dĩ nhìn cơm đặt trên bàn mà mình mang về đều đã lạnh ngắt

“Không muốn ăn.” Mộc Vũ đang đứng trên đất xoát tảo sản, thế nhưng thường để nó tiêu thất mà không có phản ứng, Hoa Vũ ở lạc dương còn đang rơi, hiện tại hắn không có hứng thú xem.

Tiểu Mão cũng không vui, mở màn hình, tìm Mặc Ly Thương pm

[Mật ngữ] Bạn đối với Mặc Ly Thương nói: Mặc bang chủ, anh rốt cuộc là có ý gì! Vì sao đột nhiên kết hôn!!

[Mật ngữ] Mặc Ly Thương đối với bạn nói: là vì muốn kết hôn.

Trải qua thời gian tiếp xúc lâu như vậy, Lâm Mặc Trạch đại khái cũng đã hiểu tính cách của Thanh Y, việc này nếu muốn thành công, thì không thể thiếu sự thúc đẩy của Thanh Y, chỉ là y muốn làm sớm hơn.

[Mật ngữ] Bạn đối với Mặc Ly Thương nói: tiểu bình quả hiện tại rất thương tâm …

[Mật ngữ] Mặc Ly Thương đối với bạn nói: vì sao thương tâm??

[Mật ngữ] Bạn đối với Mặc Ly Thương nói: anh còn hỏi vì sao, đương nhiên là bởi vì anh kết hôn!!

[Mật ngữ] Mặc Ly Thương đối với bạn nói: tôi chỉ là sư phụ của em ấy mà thôi.

[Mật ngữ] Bạn đối với Mặc Ly Thương nói: sư phụ? Tiểu Bình Quả cũng không chỉ đem anh làm sư phụ đâu!!!

[Mật ngữ] Mặc Ly Thương đối với bạn nói: Vậy đem tôi làm thành cái gì?

[Mật ngữ] Bạn đối với Mặc Ly Thương nói: Tiểu Bình Quả thích anh.

[Mật ngữ] Mặc Ly Thương đối với bạn nói: vậy chỉ là tình cảm thầy trò, tôi cũng thích em ấy.

[Mật ngữ] Bạn đối với Mặc Ly Thương nói: mới không phải cái loại thích này, nếu như là cái loại này, cậu ấy khẳng định sẽ vô cùng vui vẻ!

[Mật ngữ] Mặc Ly Thương đối với bạn nói: thật không? Em ấy nói với cậu? Vậy vì sao em ấy không tự nói?

[Mật ngữ] Bạn đối với Mặc Ly Thương nói: ách … da mặt cậu ta rất mỏng!!

[Mật ngữ] Mặc Ly Thương đối với bạn nói: coi như là cái loại thích này, nhưng người tôi muốn, không chỉ là thích trong trò chơi, em ấy có như thế không? Cậu để em ấy hiểu rõ rồi tới tìm tôi nói đi.
Loading...

Đọc Tiếp Chương 25

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Võng Du Chi Sư Phụ Nhĩ Thú Ngã Ma Chương 24