Tứ Đại Danh Bộ Chấn Quang Đông 3 - Yêu Hồng

Tác giả Ôn Thụy An


Nội Dung Truyện : Tứ Đại Danh Bộ Chấn Quang Đông 3 - Yêu Hồng
Nguồn: tangthuvien.com
Người dịch: Con Vịt
Thể loại: Kiếm hiệp

* Yêu hồng: nôm na là Con quỷ đỏ hay Con yêu áo hồng. Nhưng có lẽ tác giả chơi chữ 'Hồng' ở đây có thể là Tôn Diêu Hồng, 'Yêu hồng' có lẽ là Con yêu tinh Tôn Diên Hồng. Nguyên văn 妖红 - đành phải nhờ các cao thủ Trung văn giải nghĩa thêm cho chính xác. Nhưng có lẽ Yêu Hồng là một cái tên, cái này phải chờ dịch xong truyện mới có thể nói được.Quang Cao
Tải ứng dụng đọc truyện

Link tải App cho mobileTải ứng dụng đọc truyện

glucosemeter

happylife app

STracking

driverplus