Trường Công

Tác giả Lê Hoa Yên Vũ


Nội Dung Truyện : Trường Công
Tác giả: Lê Hoa Yên Vũ (梨花烟雨)

Thể loại: Đam mỹ, nhất công nhất thụ, mỹ công sửu thụ, HE.

Tình trạng: Hoàn (46 chương)

Tình trạng edit: hoàn

Nội dung:

Vân La, vào một chiều đông giá rét đeo bảng bán thân, hy vọng có thể kiếm chút tiền mai táng cha mình…

*Trường công tức là người làm, tôi tớ lâu dài.Quang Cao