Trâu Tiểu Thư Tìm Kiếm Tình Yêu

Tác giả Phỉ Ngã Tư Tồn


Nội Dung Truyện : Trâu Tiểu Thư Tìm Kiếm Tình Yêu
Đời này có thể gặp rất nhiều người,

Nhưng người bạn yêu chân thành, yếu sâu sắc chỉ có một.

Trên thế gian này tình yêu muôn hình muôn vẻ,

Nhưng tìm mãi, tình yêu thuộc về mình, chỉ có một mà thôiQuang Cao