Đây là câu chuyện về 2 oan gia Thiệu Đường và Ngôn Nặc.

Thiệu Đường từng là trẻ mồ côi còn Ngôn Nặc hình như là tổng giám đốc của 1 công ty

Thiệu Đường tính tình hoà đồng hướng ngoại. Còn Ngôn Nặc thì kiêu ngạo, tự tin cao vút 9 tầng mây

Sau này dòng đời đưa đẩy 2 người gặp nhau. Thưc ra lúc đầu chỉ có Thiệu Đường yêu thầm Ngôn Nặc thôi còn về sau này làm sao cưa đổ được Ngôn Nặc thì mình chưa đọc tới

Nhưng đảm bảo là HE
Loading...

Đọc Tiếp Chương 1

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Tiểu Hỗn Đản vs Đại Tổng Tài Văn án theo lời của editor