Tiết Trời Ngày Mai Có Nắng

Tác giả Lâm Tử Tự


Nội Dung Truyện : Tiết Trời Ngày Mai Có Nắng
Edit: Na Xiaholic

Thể loại: Hiện đại, chuyện tình yêu của hai ông chú, HE

Truyện được sáng tác khi tác giả muốn làm quà tặng cho sinh nhật mình. tác giả muốn viết về đề tài các phương tiên giao thông nên truyện này như vậy đã ra mắt.

Truyện kể  về quá trình tình yêu của hai công chú, một là Ông chú Tự Minh là công, ông chú Cường là thụ. Quang Cao