Thịt Thần Tiên (Truyện Ngắn)

Tác giả Nhất Độ Quân Hoa


Nội Dung Truyện : Thịt Thần Tiên (Truyện Ngắn)
Chuyện tình của một lão đạo sĩ và một ả trai tinh (con trai - động vật nhuyễn thể, có vỏ, hay được mua về nấu cháo, con trai trong truyện đặc biệt hơn vì nó đã thành tinh ) ..., kết thúc ... nói mất hay


Chương truyện Thịt Thần Tiên (Truyện Ngắn)

Quang Cao