Thích

Tác giả Tiểu Đoạn


Nội Dung Truyện : Thích
Tất thảy là "Thích" - Trên cánh tay mỗi thích khách đều khắc chữ này, nó chăÌ0ng giống như hình xăm mà chính nỗi căm hờn đaÌ’ ăn mòn thành chữ. Nhược Nghiên ơÌ0 Chu công phủ mỗi lần nghe nhắc tới chữ đó, trong tâm dường như mọc gai.Quang Cao
Tải ứng dụng đọc truyện

Link tải App cho mobileTải ứng dụng đọc truyện

glucosemeter

happylife app

STracking

driverplus