Truyện Tế Công Hoạt Phật

Chương 22: Thi Diệu Pháp, Người Quỷ Lộng Tần Gia

Tác giả Đồ Khùng

củ một tí. Quả nhiên bọn gia nhân trong phòng đều nhất loạt đứng dậy hô:

- Đại nhân đến.

Tế Điên nói:

- Các vị Ơi, hình như có tiếng chó sủa đâu đấy?

Bọn gia nhân vội vàng ngăn lại không cho nói bậy, bảo:

- Đại nhân đến rồi kìa!

Giây lát Thừa tướng cùng Lý Hoài Xuân đủng đỉnh tiến vào. Đến trước Tế Điên, Thừa tướng nói:

- Này Hòa thượng, chỉ nhân vì thằng bé nhà tôi mắc chứng bệnh kỳ quái, bản các hôm nay đặc biệt đến thỉnh người trị bệnh cho cháu.

Tế Điên nói:

- Tôi bị đại nhân cùm trói như thế này, chắc hẳn đâu phải lối mời trị bệnh?

Thừa tướng nghe nói, phừng phừng nổi giận, nói:

- Được, được!

Lý Hoài Xuân thấy sự tình không ổn, vội nói:

- Xin đại nhân tạm dứt cơn thịnh nộ, để tôi đến thỉnh Tế Công cho.

Thừa tướng đành tạm lui lại sau. Lý Hoài Xuân bước tới nói: Xin Thánh tăng từ bi…
Loading...

Đọc Tiếp Chương 23: Tìm Diệu Dược Chọc Cười Bọn Gia Đinh

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Tế Công Hoạt Phật Chương 22: Thi Diệu Pháp, Người Quỷ Lộng Tần Gia