Tao Loạn

Tác giả Hồ Linh


Nội Dung Truyện : Tao Loạn
Sau gần một tháng trời trốn tránh giặc thù, nhóm Công Chúa Mai Lan cũng tới được nơi họ muốn tới : Vạn Kiếp.
Ðứng nhìn giòng sông Bạch Ðằng rực rỡ trong ánh chiều tà, Mai Lan không khỏi xúc động khi nhớ lại những chiến tích vẻ vang của dân Việt, của Trần gia. Ðâu đây còn như vang dội tiếng hò chiến thắng , nhưng vận nước thực đã suy vi . Hai bên bờ sông đã bốc lên những đốm lửa của trại giặc. Chúng cũng biết đây là hiểm địa . Bao lần quân Nguyên đã thất bại đắng cay vì giòng sông lịch sử này. Xa hơn, về mạn Bắc, đền Kiếp Bạc, nơi sinh từ thờ Ðức Hưng Ðạo Ðại Vương đã mờ dần trong chiều tối .



Quang Cao
Tải ứng dụng đọc truyện

Link tải App cho mobileTải ứng dụng đọc truyện

Truyện liên quan

glucosemeter

happylife app

STracking

driverplus