Tác giả sáng tác bangtan3012


Nữ Chính, Cô Tiêu Đời Rồi !

Nội Dung Truyện : Nữ Chính, Cô Tiêu Đời Rồi !
Một nữ chính, một nữ phụ. Tại sao nữ phụ luôn chịu thiệt thòi ? Câu chuyện này kể về một người con gái làm thay đổi cuộc đời của nữ phụ.(Người này không phải t/g đâu nha)

Đọc truyện
Truyện của tác giả bangtan3012
Truyện viết bởi tác giả bangtan3012 Có các truyện sau Nữ Chính, Cô Tiêu Đời Rồi !,

glucosemeter

happylife app

STracking

driverplus