Tác giả sáng tác William Peter Blatty


Quỷ ám

Nội Dung Truyện : Quỷ ám
The Exorcist kể về một cô bé bị quỷ ám, khuôn mặt dần thay đổi và hành động trở nên khác thường. Sự việc ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn khi cô bé ngày càng giống một con quỷ thực sự và trở thành mối đe dọa đối với người khác.

Đọc truyện
Truyện của tác giả William Peter Blatty
Truyện viết bởi tác giả William Peter Blatty Có các truyện sau Quỷ ám,

glucosemeter

happylife app

STracking

driverplus