Tác giả sáng tác Wendy Seni


Tam Công Chúa Và Tam Hoàng Tử

Nội Dung Truyện : Tam Công Chúa Và Tam Hoàng Tử
Có thể là mô típ truyện cũ mà các bạn thấy ở bất kỳ truyện teen nào.Nhưng mình sẽ sáng tác theo ý mình và tham khảo một vài truyện nên có hay hoặc không hay cũng cho mình ý kiến để mình sửa chỗ chưa hay.Chỗ hay sẽ phát huy vào truyện mới.

Băng là một cô nàng ít nói...

Kiệt-một chàng trai lạnh lùng.

Sẽ ra sao khj hai người gặp nhau và yêu nhau...

Những giận hờn...

Những mưu kế ác độc...

Những tình cảm trong sáng...

Những hiểu lầm...

Sẽ có trong Tứ Đại Công Chúa Và Tứ Đại Hoàng Tử...

Đọc truyện
Truyện của tác giả Wendy Seni
Truyện viết bởi tác giả Wendy Seni Có các truyện sau Tam Công Chúa Và Tam Hoàng Tử,

glucosemeter

happylife app

STracking

driverplus