Tác giả sáng tác Trang Bana


Cuộc Sống Sâu Gạo Của Nữ Phụ

Nội Dung Truyện : Cuộc Sống Sâu Gạo Của Nữ Phụ
Giới Thiệu:

Người nào đó bỗng dưng bị....xuyên.Trích đoạn:

Tháng ba, cây cỏ xanh tươi, chim ca ríu rít, người nào đó chống cằm nhìn ra cửa sổ trầm tư, suy nghĩ tại sao bỗng dưng ngủ dậy thấy mình đã xuyên không?

Người nào đó là con cưng của trời, sinh ra đã nhận được yêu thương từ thập phương tám hướng, người gặp người thích, hai mươi sáu tuổi “xuân” ,là nhà thiết kế ở một công ty thời trang.

Đọc truyện
Truyện của tác giả Trang Bana
Truyện viết bởi tác giả Trang Bana Có các truyện sau Cuộc Sống Sâu Gạo Của Nữ Phụ,

glucosemeter

happylife app

STracking

driverplus