Tác giả sáng tác Trần Nghi Nghi


Đợi Đi! Ta Sẽ Giết Hết Đám Nam Chính Mấy Người

Nội Dung Truyện : Đợi Đi! Ta Sẽ Giết Hết Đám Nam Chính Mấy Người
Truyện kể về một nữ sát thủ vô tình đánh rơi con chíp thông tin mật của tổ chức. Khi cô bị truy sát đã xuyên không vào một nhân vật nữ phụ.

Đọc truyện
Truyện của tác giả Trần Nghi Nghi
Truyện viết bởi tác giả Trần Nghi Nghi Có các truyện sau Đợi Đi! Ta Sẽ Giết Hết Đám Nam Chính Mấy Người,

glucosemeter

happylife app

STracking

driverplus