Tác giả sáng tác Trà Dữ Phi Ngư


Tang Thi Luyến Ái Nhật Ký

Nội Dung Truyện : Tang Thi Luyến Ái Nhật Ký
Thể loại: Bách hợp, hiện đại, tận thế, tình hữu chung độc

Editor: wjndkj

Nhân vật: Kỷ Lê x Lê Hạ

Kỷ Lê vốn là một xác sống nhưng mang theo ý thức của con người cho nên nàng thực sự không thích dáng vẻ bẩn thỉu của những xác sống khác.

Chính vì thế mà nàng đã tìm kiếm một việc vô cùng thú vị chính là quan sát một cô bé từ ô cửa sổ tầng ba...

Chẳng biết nàng quan sát cuộc sống của cô bé ấy hay chính là theo dõi bản thân mình qua một chiếc gương sống...

Đọc truyện
Truyện của tác giả Trà Dữ Phi Ngư
Truyện viết bởi tác giả Trà Dữ Phi Ngư Có các truyện sau Tang Thi Luyến Ái Nhật Ký,

glucosemeter

happylife app

STracking

driverplus