Tác giả sáng tác Tiểu gia bất thị thụ


Phản Chuyển Thú Nhân

Nội Dung Truyện : Phản Chuyển Thú Nhân
Editor: Linh Nhi

Thể loại: Dị giới, điền văn, đa thụ, thú nhân, xuyên không, trùng sinh, sinh tử.

Người thú với thân hình to khỏe cùng thể trạng cường tráng, ngoài ra còn có thể biến thành dã thú săn thức ăn và cùng hoài dựng sinh tử.

Số lượng giống đực rất thưa thớt dáng người ốm yếu, lại có làn da trắng bạch, mỹ mạo số lượng rất thưa thớt, phụ trách quản lý, chiến đấu, cùng với “gieo giống”.

Bộ chuyện nhất phu đa ‘thê’, cũng tức là nhất hùng đa thú, câu chuyện về mỹ công nhỏ nhắn cùng một dàn thụ tráng kiện xin được bắt đầu!!!

Đọc truyện
Truyện của tác giả Tiểu gia bất thị thụ
Truyện viết bởi tác giả Tiểu gia bất thị thụ Có các truyện sau Phản Chuyển Thú Nhân,

glucosemeter

happylife app

STracking

driverplus