Tác giả sáng tác Tiểu Thố


Ngôn Tiêu Yến Yến

Nội Dung Truyện : Ngôn Tiêu Yến Yến
Ngôn Phi Mặc khép nép, khép nép lại khép nép, yên yên ổn ổn ở kinh thành đã vài năm, sau đó lại lặng lẽ biến mất giữa biển người mờ mịt, nhưng mà, vì sao tên Tiêu Tử Bùi này nhất quyết phải tìm cho ra?

Tiêu Tử Bùi phách lối, phách lối rồi phách lối, kiêu căng ương ngạnh ở kinh thành cả đời người, sau đó lại muốn trêu chọc tên giả nhân giả nghĩa Ngôn Phi Mặc, nhưng mà, vì sao trêu chọc lại dần dần biến đổi?

Đọc truyện
Truyện của tác giả Tiểu Thố
Truyện viết bởi tác giả Tiểu Thố Có các truyện sau Ngôn Tiêu Yến Yến,

glucosemeter

happylife app

STracking

driverplus