Tác giả sáng tác Thiên Dung Hải Sắc


Bán Thanh Không Bán Thân

Nội Dung Truyện : Bán Thanh Không Bán Thân
Mại thanh bất mại thân - 卖声不卖身Thể loại: cao quý lãnh diễm công x lắp bắp thụ, võng phối, tình hữu độc chủng, 1×1, HE, đoản

Chuyển ngữ: Gà Múp

Beta: Gà Ki

Tốt nghiệp ra trường, năm lần bảy lượt không xin được việc. Khi xin được việc chưa đến một năm lại rơi vào tình cảnh thất nghiệp khiến Thần Mạt thật sự không biết cuộc sống sau này sẽ ra sao.

Đang lúc đau khổ vì công việc thì cậu nhận được tin nhắn của sư phụ bảo online gấp. Chính điều đó đã khiến cậu gặp được điều hạnh phúc của đời mình.

Đọc truyện
Truyện của tác giả Thiên Dung Hải Sắc
Truyện viết bởi tác giả Thiên Dung Hải Sắc Có các truyện sau Bán Thanh Không Bán Thân,

glucosemeter

happylife app

STracking

driverplus