Tác giả sáng tác Thập Nhất Tiên Sinh


Mệnh Trung Chú Định

Nội Dung Truyện : Mệnh Trung Chú Định
Thể loại: Trùng sinh, hiện đại, 1v1, anh em họ, niên thượng, không ngược, khí phách phúc hắc công x tuấn tú ôn nhu thụ, HE

~Editor: Setoh

Diễn viên chính: Lộ Trạch, Thẩm Di

Sau vụ tai nạn giao thông, hai bên đều chết? Liệu đây có phải sự thật?

Một vị giảng viên của trường đại học thuộc nước Mỹ vì tai nạn mà chết, nhưng điều chẳng ngờ linh hồn anh lại nhập đúng vào người đã gây ra tai nạn.

Vốn tưởng rằng mình sẽ lấy vợ sinh con ai ngờ lại trở thành vợ người ta, sinh con, nuôi con cho người...

Editor:Đường đến trái tim đi qua cái dạ dày…

Đọc truyện
Truyện của tác giả Thập Nhất Tiên Sinh
Truyện viết bởi tác giả Thập Nhất Tiên Sinh Có các truyện sau Mệnh Trung Chú Định,

glucosemeter

happylife app

STracking

driverplus