Tác giả sáng tác Thư Lị


Hành Vân Công Tử

Nội Dung Truyện : Hành Vân Công Tử
Trong thành Bội Châu ai cũng nghe danh Kiều công tử tài hoa vô song lại hay giúp đỡ người nghèo lại có bàn tay vàng chữa bênh.

Vì thế Đan Hi đến cầu mong hắn chữa bệnh cho phụ thân nhưng khi hắn đến cha nàng đã chết nhưng hắn thương tình cưu mang nàng cho nàng làm nha hoàn nhưng chỉ chăm lo cho hắn, may túi hương cho hắn nhưng cũng từ đó nàng phát hiện hắn không phải là người ....

Đọc truyện
Truyện của tác giả Thư Lị
Truyện viết bởi tác giả Thư Lị Có các truyện sau Hành Vân Công Tử,

glucosemeter

happylife app

STracking

driverplus