Tác giả sáng tác Thính Khanh Nhất Ngữ


Tinh Ấn Online

Nội Dung Truyện : Tinh Ấn Online
một cô gái thầm thương trộm nhớ một anh chàng đã từ rất lâu nhưng không dám thổ lộ với anh ấy, và đã bỏ lỡ thời gian rất nhiều năm trời.

Nghĩ đến cuộc đời này sẽ không bao giờ gặp lại anh, không nghĩ tới không chỉ có cùng hắn trở thành bạn học, ngay cả “Tinh Ấn” Này vạn trúng tuyển một người cũng làm cho anh rút trúng. Gần gũi anh, trong lòng cậu mừng thầm.

Nhưng là cảm thấy lòng chua xót quá khứ giống như bị chính mình chối bỏ. Mâu thuẫn,

Đọc truyện
Truyện của tác giả Thính Khanh Nhất Ngữ
Truyện viết bởi tác giả Thính Khanh Nhất Ngữ Có các truyện sau Tinh Ấn Online,

glucosemeter

happylife app

STracking

driverplus