Tác giả sáng tác Suda


Nữ Thần Y Cao Ngạo

Nội Dung Truyện : Nữ Thần Y Cao Ngạo
là câu chuyện về cuộc sống của nàng, về y thuật của nàng cũng như số phận mà nàng phải trải qua...

Thật là đáng ghét, nàng chỉ là cố tình cứu người mà lại bị bọn họ quy vào tội động thủ cứu người sao ??? Đã thế lại còn bắt nàng phải chịu phạt ??? Quá dáng, đã thế nàng còn không thế nói ra một lời để cãi lý với bọn chúng, lần này quả thực là sập bẫy rồi...

Đọc truyện
Truyện của tác giả Suda
Truyện viết bởi tác giả Suda Có các truyện sau Nữ Thần Y Cao Ngạo,

glucosemeter

happylife app

STracking

driverplus