Tác giả sáng tác Seu_Fabulous


Tôi Ở Đây Vì Em Đang Khóc

Nội Dung Truyện : Tôi Ở Đây Vì Em Đang Khóc
"Tôi ở đây, vì em đang khóc"

- Sếu Dammi

- Thể loại: Vườn trường, ngọt, hường, chút hài, ít ngược - HE - Ấm áp, Băng lãnh (ôn nhu) công × Tạc mao ngốc nghếch thụ.

Chanyeol × Baekhyun.

Văn Án:

Tôi ở đây... vì em đang khóc.

Tôi ở đây... vì em cần một bờ vai.

Tôi ở đây... vì em cần ai đó lau đi giọt nước mắt.

Tôi ở đây... vì có em nơi này

Tôi ở đây vì em. Tất cả là vì em.

Tôi ở đây - ngay bên cạnh em

Đừng có khóc khi không có tôi.

Tôi ở đây vì muốn nói rằng: Tôi yêu em..."

Đọc truyện
Truyện của tác giả Seu_Fabulous
Truyện viết bởi tác giả Seu_Fabulous Có các truyện sau Tôi Ở Đây Vì Em Đang Khóc,

glucosemeter

happylife app

STracking

driverplus