Tác giả sáng tác Phi Yến Nhược Lam


Giang Nam Tài Nữ, Đệ Nhất Khuynh Thành

Nội Dung Truyện : Giang Nam Tài Nữ, Đệ Nhất Khuynh Thành
Người đời thường nói muốn đầu thai thì phải qua cầu đại hà uống canh mạnh bà quên đi mọi việc ở kiếp trước mới được đầu thai, nhưng nàng dù có uống nhưng khi đầu thai vẫn không quên được đoạn ký ức kia, lòng vẫn còn vấn vương về Giang Nam.

Vì thế nàng quyết xuyên không quay về lại chốn cũ để tìm xem nàng đã đánh mất chuyện gì vì sao nàng lại tên là Phi Yến Nhược Lam. ở nơi đó có gì đang đời chờ nàng.

Đọc truyện
Truyện của tác giả Phi Yến Nhược Lam
Truyện viết bởi tác giả Phi Yến Nhược Lam Có các truyện sau Giang Nam Tài Nữ, Đệ Nhất Khuynh Thành,

glucosemeter

happylife app

STracking

driverplus