Tác giả sáng tác Phượng Khi Vũ


Công Chúa Tha Mạng

Nội Dung Truyện : Công Chúa Tha Mạng
Bách hợp tiểu thuyết (GL)

Tác phẩm: Công Chúa Tha Mạng .

Tác giả: Phượng Khi Vũ .

Thể loại: GL , xuyên không , cổ trang , cung đình tranh đấu , tình hữu độc chung , HE .

Couple: Nguyên Thương x Cố Nguyệt Mẫn , Cố Thường Y x Túc Sa Duyệt Dung .

Nguồn QT : Bachhoptt .

Editor : Bạch Du Phi .

Độ dài : 120 chương .

Đọc truyện
Truyện của tác giả Phượng Khi Vũ
Truyện viết bởi tác giả Phượng Khi Vũ Có các truyện sau Công Chúa Tha Mạng,

glucosemeter

happylife app

STracking

driverplus