Tác giả sáng tác Ninh Giang Trần


Mẫu Nghi Thiên Hạ

Nội Dung Truyện : Mẫu Nghi Thiên Hạ
Thể loại: Đam mỹ, song tính

Ta họ Thẩm, cùng họ với khai quốc nguyên lão thừa tướng bản triều, nói chính xác, hắn là phụ thân ta.

Mọi người đều biết, Thẩm thừa tướng có ba nữ nhi, hai đứa con trai. Ta là nữ nhi lớn nhất của hắn, tục xưng đại tiểu thư.

Xuất thân từ môn đệ thư hương, phụ thân lấy cho cái tên, Xán Nhược.

Xán Nhược, nghe rất giống tên con trai. Trên thực tế cũng là để lại cho con trai trưởng, chỉ là, ta ra trước nửa canh giờ so với nhị đệ, trưởng ấu tự động, gia quy Thẩm gia nặng nhất là cái này.Đọc truyện
Truyện của tác giả Ninh Giang Trần
Truyện viết bởi tác giả Ninh Giang Trần Có các truyện sau Mẫu Nghi Thiên Hạ,

glucosemeter

happylife app

STracking

driverplus