Tác giả sáng tác Nhạc Chính Vũ Phong


Mê Cung

Nội Dung Truyện : Mê Cung
Bởi vì không thể chiụ đựng được thế giới có đầy rẫy những cặp đôi đồng tính luyến ái hắn quyết định tự tử để từ bỏ cuộc sống đầy chán nảy này

Sau khi chết tình cờ xuyên không đến thời kỳ cổ đại nhập vào thân xác một vị kiếm khách

Trải qua nhiều cuộc tình hắn thề cã cuộc đời của hắn không gần người luyến ái nữa.

Nhưng hắn không thể trốn tránh cái cảm giác ấy được.

Đọc truyện
Truyện của tác giả Nhạc Chính Vũ Phong
Truyện viết bởi tác giả Nhạc Chính Vũ Phong Có các truyện sau Mê Cung,

glucosemeter

happylife app

STracking

driverplus