Tác giả sáng tác Nhân Sửu Tựu Yếu Đa Độc Thư


Lão Tài Xế Thụ Và Lão Công Trym Lớn Sống Lạn Nhà Ống

Nội Dung Truyện : Lão Tài Xế Thụ Và Lão Công Trym Lớn Sống Lạn Nhà Ống
Edit: Hàn Trang Trang

CP: lão tài xế ôn nhu có kĩ thuật cao thụ x xử nam kĩ thuật tệ trym to nhà khoa học công

Tags: Xem mắt, Nhất kiến chung tình, hiện đại, đoản văn

Gần đây Tô Cần bị mẫu thân đại nhân cằn nhằn đến độ buồn bực.

Bốn năm trước, lúc 25 tuổi, anh đãe out với bố mẹ.

Năm thứ nhất gà bay chó sủa, năm thứ hai tận tình khuyên nhủ, năm thứ ba nhìn thấu hồng trần (1), hiểu rõ sự huyền diệu của định mệnh, mẫu thân đại nhân nhà anh chào đón năm thứ tư lo lo lắng lắng.

Tại sao lại lo lắng?

Bởi vì Tô Cần đã 29, nhưng anh vẫn chưa có đối tượng cố định. Lúc trước không có bạn gái thì còn có lý do bản thân là gay, không có hứng thú với phụ nữ để làm cớ. Nhưng mà năm nay đã là năm thứ tư con traie out, thế mà ngay cả bạn trai Tô Cần cũng chưa có. Mẹ Tô vẫn thấy, con trai bà là một nhân tài, có công việc ổn định, có nhà lại có xe, tại sao lại không có bạn trai vậy?

Đọc truyện
Truyện của tác giả Nhân Sửu Tựu Yếu Đa Độc Thư
Truyện viết bởi tác giả Nhân Sửu Tựu Yếu Đa Độc Thư Có các truyện sau Lão Tài Xế Thụ Và Lão Công Trym Lớn Sống Lạn Nhà Ống,

glucosemeter

happylife app

STracking

driverplus