Tác giả sáng tác Nguyễn Ngọc Ngạn


Bóng Người Dưới Trăng

Nội Dung Truyện : Bóng Người Dưới Trăng
"Bóng người dưới trăng" là một trong những tác phẩm tiêu biểu về thể loại truyện kinh dị của nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn. Truyện nên đọc lúc đêm khuya khoắt, tác giả đưa chúng ta trở về thời phong kiến xa xưa để tìm hiểu về những "bóng ma vô hình" nhưng ám ảnh nhiều người.

Đọc truyện

Truyện Ma Nguyễn Ngọc Ngạn

Nội Dung Truyện : Truyện Ma Nguyễn Ngọc Ngạn
Chúc các bạn ngủ ngon

Đọc truyện
Truyện của tác giả Nguyễn Ngọc Ngạn
Truyện viết bởi tác giả Nguyễn Ngọc Ngạn Có các truyện sau Bóng Người Dưới Trăng, Truyện Ma Nguyễn Ngọc Ngạn,

glucosemeter

happylife app

STracking

driverplus