Tác giả sáng tác Ngã Đại Khái Thị Phế Liễu


Luân Hồi Có Hạn

Nội Dung Truyện : Luân Hồi Có Hạn
Thể loại: Không gian ảo tưởng, có trinh thám

Nguồn: Tấn Giang

Editor: Nhất Tiếu Nại Hà

Số chương: 4

Họ là bạn bè, là người yêu.

Nhưng vì cái gì khi mà mạt thế đổ xuống, nạn dịch zombie hoành hành thì mọi sự khả nghi lại xuất hiện?

Tôi có thể tin tưởng cậu một cách hoàn toàn không?

Còn ai mà tôi có thể trông cậy vào đây?

Đâu là đường sống?

Tôi không biết.

Đọc truyện
Truyện của tác giả Ngã Đại Khái Thị Phế Liễu
Truyện viết bởi tác giả Ngã Đại Khái Thị Phế Liễu Có các truyện sau Luân Hồi Có Hạn,

glucosemeter

happylife app

STracking

driverplus