Tác giả sáng tác Nam Phong Bất Tẫn


Cùng Giáo Chủ Kết Tóc Nhất Sinh [Đồng Nhân Đông Phương Bất Bại]

Nội Dung Truyện : Cùng Giáo Chủ Kết Tóc Nhất Sinh [Đồng Nhân Đông Phương Bất Bại]
Edit: Đầm Cơ

Kiếp trước, Dương Liên Đình lòng tham không đáy vì tư lợi hại chết nhiều người cũng hại chết mình. Đời này, hắn đứng ở xa nhìn người trân trọng và bảo vệ người. Buông bỏ hận thù quyến luyến yêu thương. Nếu có cơ hội gặp lại quyết không chia lìa.

Dương Liên Đình có cơ hội làm người một lần nữa quyết tâm cùng Đông Phương hưởng thức cuộc sống an nhàn hạnh phúc vượt qua miệng đời thế gian. Dương Liên Đình là công, cầu không khảo chứng, HE, không theo nội dung nguyên tác.

Trong truyện sẽ có hai nhân vật ở truyện khác xuyên tới, một là Mạnh Tinh Hồn phiên bản nhỏ, một là Diệp Khai.

Hai người kia sẽ không ảnh hưởng đến nguyên tác, không xem qua tiểu thuyết nguyên tác cũng không sao, vì ta không viết nhiều về bọn họ.

Toàn bộ văn phong khả năng sẽ tương đối khói lửa

Dù sao chính là câu chuyện giáo chủ và Dương Liên Đình manh manh nói yêu thương, thích liền vào điĐọc truyện
Truyện của tác giả Nam Phong Bất Tẫn
Truyện viết bởi tác giả Nam Phong Bất Tẫn Có các truyện sau Cùng Giáo Chủ Kết Tóc Nhất Sinh [Đồng Nhân Đông Phương Bất Bại],

glucosemeter

happylife app

STracking

driverplus