Tác giả sáng tác Mikahawa.zenkura


Siêu Quậy Trường K.w

Nội Dung Truyện : Siêu Quậy Trường K.w
Đây là trường đại học đạt chuẩn quốc gia và chỉ dành cho con nhà giàu học vì chỉ có họ mới đủ sức đóng học phí khổng lồ cho mỗi ngày học. Cũng có học sinh bình thường vào được trường này mà không phải con nhà giàu đấy là khi học sinh đó đủ khả năng giật được học bổng toàn phần của trường (miễn phí tiền học)

Đọc truyện
Truyện của tác giả Mikahawa.zenkura
Truyện viết bởi tác giả Mikahawa.zenkura Có các truyện sau Siêu Quậy Trường K.w,

glucosemeter

happylife app

STracking

driverplus