Tác giả sáng tác Ma Yên


Kiếm Vũ Cuồng Long

Nội Dung Truyện : Kiếm Vũ Cuồng Long
Thể loại: Thử Miêu đồng nghiệp văn, hài, pink, ngược Miêu, HE

Editor: Touji Fuu

Nha! vì cái gì mà Ngũ Thử ta lại không bằng Bạch Miêu kia.

"Không thấy người liền có thể khinh thị sao? Nếu không gặp y ngược lại làm cho thế nhân thực cho rằng Bạch Ngọc Đường ta sợ y sao?" Dứt lời cũng không nhìn lại thanh y công tử kia, thân hình triển khai, từ trước cửa sổ lướt ra ngoài, rơi trên một con ngựa toàn thân tuyết trắng, xông ra ngoài!Đọc truyện

Tuyệt Kiếm Lộng Phong

Nội Dung Truyện : Tuyệt Kiếm Lộng Phong
Editor: ToujiFuu (Đông Chí Phong)

Thể loại: Đam mỹ (nam x nam, bạn đã được cảnh báo), cổ trang, giang hồ, nội chiến, nhất thụ nhất công, trung khuyển thụ, ngược công (một chút thôi), cường cường, HE….

Tình trạng nguyên tác: 3 tự + 116 chương + PN

Vào năm thứ 13 (1640)  Minh Sùng Trinh, Sơn Đông, Hà Nam, Sơn Tây, Thiểm Tây, xảy ra một đại nạn khinh khủng chưa bao giờ có đó là nhân lương thực hay còn gọi là người với người ăn thịt lẫn nhau.

Liễu Như Phong vào năm 7 tuổi vì mâu thuẫn với muội muội của mình mà đem chính mình bán đi, vào làm nô bộc cho tứ công tử Tuyệt cốc Nam Cung Thiên Mạc, gia nhập tuyệt cốc cùng lời thề vĩnh viễn trung thành.

Trải qua huấn luyện ngặt nghèo, Như Phong trở thành 1 cao thủ, 1 sát thủ, 1 ám vệ….

8 năm gặp lại, Nam Cung Thiên Mạc luyện công thất bại, trở nên điên dại… Lời thề xưa trói buộc, Liễu Như Phong nguyện ở lại bên Thiên Mạc, chỉ cần là vì hắn, giết người khác cũng được, giêt chết chính mình cũng được, mạng này là thuộc về hắn…

Đọc truyện
Truyện của tác giả Ma Yên
Truyện viết bởi tác giả Ma Yên Có các truyện sau Kiếm Vũ Cuồng Long, Tuyệt Kiếm Lộng Phong,

glucosemeter

happylife app

STracking

driverplus