Tác giả sáng tác Mộc Nhi


Tình Yêu Và Hi Sinh

Nội Dung Truyện : Tình Yêu Và Hi Sinh
Thể loại: Truyện tình cảm

Tình yêu là gì? Tinh yêu chính là thứ thiêng liêng và tuyệt vời nhất trong cuộc sống của mỗi người.

Yêu chính là cho đi mà không cần nhận lại.

Và...

Nó còn chứa đựng cả sự hy sinh.

Đọc truyện
Truyện của tác giả Mộc Nhi
Truyện viết bởi tác giả Mộc Nhi Có các truyện sau Tình Yêu Và Hi Sinh,

glucosemeter

happylife app

STracking

driverplus