Tác giả sáng tác Mạc Ngữ Thần


Thiên Niên Sầu Thiên Kiếp U Mê

Nội Dung Truyện : Thiên Niên Sầu Thiên Kiếp U Mê
Thể Loại : Bách hợp,tiên hiệp.

Tình Trạng : Hoàn thành.

Tác Giả : Mạc Ngữ Thần

Nguồn: //macnguthan.wordpress.com/

Chuyện xưa kể về đạo sĩ chân chính bị một nữ hiệp "đánh khắp thiên hạ vô đối thủ" bẻ cong,còn là tự nguyện bị bẻ cong,chẳng cần tới phiên nữ hiệp ra tay...

Đọc truyện
Truyện của tác giả Mạc Ngữ Thần
Truyện viết bởi tác giả Mạc Ngữ Thần Có các truyện sau Thiên Niên Sầu Thiên Kiếp U Mê,

glucosemeter

happylife app

STracking

driverplus