Tác giả sáng tác Linh Lạc Thành Nê


Cố Chấp

Nội Dung Truyện : Cố Chấp
Anh ta quá yêu cô gái đó, bất chấp mọi cách để chiếm đoạt cô trong tay. Kể cả chết để mãi mãi được bên nhau...Kết quả là anh ta đã trọng sinh !

Lần này anh trở lại và lợi hại gấp hai lần, bởi sự ẩn chứa bên ngoài cô không thể nhận ra điều đó nữa. Mà bí mật được anh ta che giấu rất hoàn hảo...điều đó chỉ được tiết lộ khi mọi chuyện đã rồi!

Đọc truyện

Ta Bị Ép Buộc

Nội Dung Truyện : Ta Bị Ép Buộc
Thể loại: hiện đại, trùng sinh

Số chương: 50

Convert: tangthuvien

Edit: Tử Liên Hoa 1612

Một tác gia viết tiểu thuyết trên internet trọng sinh sống lại phải trả nợ chuyện xưa vì những người nhà hiện tại.

Ở thế giới khác, một cánh cửa chính vì cô mà mở ra. . . . . .

Vai chính: Phạm Hiểu Lâm ┃ Vai phụ: Tào Tử Minh, Úc Dĩ Thanh, Viên Diệc ThầnĐọc truyện
Truyện của tác giả Linh Lạc Thành Nê
Truyện viết bởi tác giả Linh Lạc Thành Nê Có các truyện sau Cố Chấp, Ta Bị Ép Buộc,

glucosemeter

happylife app

STracking

driverplus