Tác giả sáng tác Lưỡng Chích Lưu Lãng Miêu


Đông Phương Bất Bại Chi Tổng Quản

Nội Dung Truyện : Đông Phương Bất Bại Chi Tổng Quản
Thể loại: tiếu ngạo giang hồ đồng nhân, hài, HE

Tề Bạch là minh tinh hạng B, đi thử vai Đông Phương Bất Bại thì bị ngã cầu thang, xuyên thẳng cả thân xác tới thế giới Tiếu Ngạo Giang Hồ, gặp được Đông Phương Bất Bại chân chính. Tiểu minh tinh và Đông Phương đại boss, kết quả sẽ như thế nào? Trong mắt một vạn người có một vạn hình tượng Đông Phương Bất Bại, ta chỉ muốn viết ra Đông Phương Bất Bại trong lòng ta thôi.

Đọc truyện
Truyện của tác giả Lưỡng Chích Lưu Lãng Miêu
Truyện viết bởi tác giả Lưỡng Chích Lưu Lãng Miêu Có các truyện sau Đông Phương Bất Bại Chi Tổng Quản,

glucosemeter

happylife app

STracking

driverplus