Tác giả sáng tác Lê Tiểu Diên


Mỗi Đêm Đều Bị Đè Tới Không Thở Nổi

Nội Dung Truyện : Mỗi Đêm Đều Bị Đè Tới Không Thở Nổi
Lâm Tranh cảm giác chính mình bị thứ gì đó đè nặng , có chút thở không nổi. Nhưng càng bực hơn là thân mình không thể nhúc nhích, trước mắt cũng là một mảnh hắc ám, trừ bỏ loại cảm giác hít thở không thông thì không có gì khác lạ...

Đọc truyện
Truyện của tác giả Lê Tiểu Diên
Truyện viết bởi tác giả Lê Tiểu Diên Có các truyện sau Mỗi Đêm Đều Bị Đè Tới Không Thở Nổi,

glucosemeter

happylife app

STracking

driverplus