Tác giả sáng tác Lân Gia Tiểu Lục


Đặc Công Xuất Ngũ

Nội Dung Truyện : Đặc Công Xuất Ngũ
Thể loại: Đô thị
Nguồn: vip.vandan.vn

Hắn , từng làm thế giới run rẩy, cũng từng làm cho cái gọi là nguyên thủ quốc gia thức trắng đêm miên man sợ hãi.
Hắn chém giết ngàn người, từng đi lên đỉnh sức mạnh sau lại ẩn nấp vô tung vô tích.
Cho dù thượng đế cũng không khỏi xấu hổ ——


Đọc truyện
Truyện của tác giả Lân Gia Tiểu Lục
Truyện viết bởi tác giả Lân Gia Tiểu Lục Có các truyện sau Đặc Công Xuất Ngũ,

glucosemeter

happylife app

STracking

driverplus