Tác giả sáng tác Hoàng Oanh


Quyền Lực Tuyệt Đối

Nội Dung Truyện : Quyền Lực Tuyệt Đối
Đến với Phạm Hồng Vũ, các bạn sẽ được trải nghiệm quá trình cải cách mở cửa của Trung Quốc với những đấu tranh chính trị, thay đổi quan niệm từ cấp xã tới trung ương

. Đặc biệt, bộ truyện sẽ phần nào đó tái hiện khung cảnh lịch sử của sự kiện Thiên An Môn, một tấm màn khá là bí mật.

Đây là điểm mà Oanh coi trọng tác giả nhất sau khi bộ Quan Gia phải ngừng lại.

Đọc truyện
Truyện của tác giả Hoàng Oanh
Truyện viết bởi tác giả Hoàng Oanh Có các truyện sau Quyền Lực Tuyệt Đối,

glucosemeter

happylife app

STracking

driverplus