Tác giả sáng tác Hồ Thập Tam


Ma Đô

Nội Dung Truyện : Ma Đô
Là con người bình thường có cuộc sống đơn giản nhưng lại vô tình bị xuyên không, cừ tưởng như người ta xuyên không thì sẽ đến thời cổ đại nhưng nàng lại xuyên không đến không gian nhân thú.

Tại đây mọi việc quá xa lạ với nàng, chỉ có thú và yêu biến nàng thành cổ máy sinh sản, liệu nàng sẽ sống như thế nào ở không gian này.

Đọc truyện
Truyện của tác giả Hồ Thập Tam
Truyện viết bởi tác giả Hồ Thập Tam Có các truyện sau Ma Đô,

glucosemeter

happylife app

STracking

driverplus