Tác giả sáng tác Hồ Ly Đại Quân


Phò Mã Cũng Là Hoa Nhi

Nội Dung Truyện : Phò Mã Cũng Là Hoa Nhi
Thể loại: Xuyên không, cung đình tranh đấu, nữ phẫn nam trang, hài hước, hoan hỉ, oan gia, 1x1, HE.

Editor: Cinnie

Ta bất ngờ xuyên về quá khứ nhưng lại đến một triều đại lịch sử không rõ ràng, càng trở thành một giấc mộng của mỗi nam nhân - Phò mã gia.

Vốn nên là trời xanh ban thưởng lương duyên.

Thế nhưng, công chúa là hoa mà ta cũng là một đóa hoa a!

Đọc truyện
Truyện của tác giả Hồ Ly Đại Quân
Truyện viết bởi tác giả Hồ Ly Đại Quân Có các truyện sau Phò Mã Cũng Là Hoa Nhi,

glucosemeter

happylife app

STracking

driverplus