Tác giả sáng tác Hải Hàn


Bác Sĩ Tâm Lý Hệ Liệt

Nội Dung Truyện : Bác Sĩ Tâm Lý Hệ Liệt
Thể loại: điều tra phá án, và chỉ là thế.

Biên tập: Lam Nguyệt

Hiệu chỉnh: Hà Hi

“Gương mặt của cậu được in lên trên tấm gương thủy tinh trong suốt,

Để tôi nhìn thấy tro bụi của tương lai vô biên,

Trong khoảnh khắc thanh tỉnh,

Tôi trông thấy gương mặt cậu và tôi.

Không phân biệt được, ai là ánh sáng, ai là ảnh,

Tôi không mở được đôi mắt mệt mỏi,

Khi cùng cậu tạo ra hư ảo đó,

Tôi đã thử quên đi,

Để bi thương cắn nuốt tâm linh,

Nhưng không cách nào khiến toàn bộ tan biến.

Tại khoảnh khắc hủy diệt cuối cùng,

Ta trông thấy… khuôn mặt của hắn, dữ tợn…

Đọc truyện
Truyện của tác giả Hải Hàn
Truyện viết bởi tác giả Hải Hàn Có các truyện sau Bác Sĩ Tâm Lý Hệ Liệt,

glucosemeter

happylife app

STracking

driverplus