Tác giả sáng tác Giang Hồ Lang Trung


Nằm Vùng Quân Hôn

Nội Dung Truyện : Nằm Vùng Quân Hôn
Xoay quanh nhân vật nam chính xuất thân là một tay siêu bắn tỉa trong bộ đội. Có thể nói anh là huyền thoại bắn tỉa vì bắt đích không bao giờ anh bắn lần thứ hai.

Trong công việc là như vậy rồi anh cũng áp dụng mục tiêu cô là "Kẻ gây tai họa" trong mắt người khác, chỉ riêng anh hiểu rõ, cô, mới đúng là mục tiêu để kết hôn.

Đúng là tình yêu trong quân hôn có sự nghiêm túc nhất định khiến cô có cảm giác lo sợ! Và cô muốn trốn tránh nó nhưng không thể thoát khỏi tầm nhắm của anh.

Đọc truyện
Truyện của tác giả Giang Hồ Lang Trung
Truyện viết bởi tác giả Giang Hồ Lang Trung Có các truyện sau Nằm Vùng Quân Hôn,

glucosemeter

happylife app

STracking

driverplus