Tác giả sáng tác Cửu Nguyệt Dương Quang


Trọng Sanh Chi Đô Thị Cuồng Long

Nội Dung Truyện : Trọng Sanh Chi Đô Thị Cuồng Long
Nguồn: tangthuvien.com, vip.vandan.vn, 4vn.eu
Thể loại: Đô thị, Dị năng, Sắc hiệp

Ảnh Tử, một đặc công thuộc Long Tổ bị người bán đứng, hy sinh. Sau đó, linh hồn hắn trùng sinh vào một tên công tử nhà giàu vừa bị xe đụng. Hắn bắt đầu một cuộc sống mới hoàn toàn tại chốn phồn hoa đô thị.

Tài phú nắm trong tay
Mỹ nữ ôm vào ngực
Địch nhân đạp dưới chân

Đọc truyện
Truyện của tác giả Cửu Nguyệt Dương Quang
Truyện viết bởi tác giả Cửu Nguyệt Dương Quang Có các truyện sau Trọng Sanh Chi Đô Thị Cuồng Long,

glucosemeter

happylife app

STracking

driverplus