Tác giả sáng tác Công Tử Khiếm Trừu


Khoảng Cách 9000 Fan

Nội Dung Truyện : Khoảng Cách 9000 Fan
Editor: Tiểu Diệp Thảo

Thể loại: đoản thiên đam mỹ hiện đại, võng phối đến đời thực, thầm mến ấm áp bình dị nhẹ nhàng văn, dương quang công x mặt than thụ, 1v1, HE.

Tên gốc: 9000 cá phấn ti đích cự ly

Anh đợi đến khi số lượng fan của em lến tới 9000 thì em sẽ tỏ tình với anh, được không Z tiên sinh?

Đọc truyện
Truyện của tác giả Công Tử Khiếm Trừu
Truyện viết bởi tác giả Công Tử Khiếm Trừu Có các truyện sau Khoảng Cách 9000 Fan,

glucosemeter

happylife app

STracking

driverplus