Tác giả sáng tác Ảm Dạ Nguyệt


Liễm Âm vấn tình

Nội Dung Truyện : Liễm Âm vấn tình
Translator: QT đại hiệp
Editor: Tiểu Thiên Thiên
Nguồn: tieuthienthien.

Đọc truyện

Liễm Diệm Cầm Hoan

Nội Dung Truyện : Liễm Diệm Cầm Hoan
cổ phong nhã vận. Ở một đất nước nọ gọi là Hiên Viên quốc, có 3 anh em nhà hoàng tộc, ông anh cả là Hiên Viên Liễm Trần cũng là hoàng đế, hai em là Hiên Viên Liễm Âm với Hiên Viên Liễm Diệm.

Mẹ của 3 anh em này là bà hoàng hậu cũ, sau khi sinh đứa út là Liễm Diệm thì bị vu oan cho nên uất ức mà tự tử, phụ hoàng của họ ra lệnh đem Liễm Diệm đi giết vì nghi ngờ Liễm Diệm là con của hoàng hậu với 1 tên nào đó.

Đọc truyện
Truyện của tác giả Ảm Dạ Nguyệt
Truyện viết bởi tác giả Ảm Dạ Nguyệt Có các truyện sau Liễm Âm vấn tình, Liễm Diệm Cầm Hoan,

glucosemeter

happylife app

STracking

driverplus